Microsoft
شرکت مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکت های IT دنیا می باشد. پیشرو بودن این شرکت در ارائه محصولات به روز و منحصر به فرد بر کسی پوشیده نیست.سیستم عامل های تولید شده توسط این شرکت سال هاست که بازار را تسخیر کرده است و در صد قابل ملاحظه بازار در اختیار این شرکت می باشد. همچنین محصولات گوناگون این شرکت هر کدام در زمینه خود جزو بهترین ها هستند. محصولاتی از قبیل SQL server, Exchange Server, Windows server ,... .
شرکت پرگون با توجه به نیاز روز افزون شرکت های داخلی به محصولات شرکت مایکروسافت تصمیم گرفته است که محصولات این شرکت را به صورت قانونی ارائه دهد. همچنین با توجه به حضور متخصصان در این زمینه در شرکت پرگون این شرکت می تواند تمامی خدمات و سرویس های مربوط به شرکت مایکروسافت را ارائه دهد.